Grote Schoonmaak (Computer APK)

Wat betekent een Grote schoonmaak (Computer APK) voor u?

U belt, brengt uw computer & krijgt hem binnen 3 werkdagen terug, zodat deze:

- weer zo snel mogelijk werkt, opstart en afsluit

- zeker geen kwaadwillende software (zgn.'malware') meer bevat

- op z'n allerbest beveiligd is en alle software waar mogelijk up-to-date

- hardwarematig gecontroleerd is, in orde en vrij van defecten

- stofvrij is, fysiek schoon is en oogt (minder risico op kortsluiting!)

- er bij normaal gebruik weer vele maanden tegenaan kan!!

Indien er problemen aangetroffen worden, waarvan de oplossing meer zou kosten, wordt dit altijd vooraf met u overlegd. Zo komt u nooit voor onverwachte kosten te staan!